Programma

Op 16 en 17 november vinden de vierentwintigste Vervoerslogistieke Werkdagen (VLW) plaats in Vaals, Nederland. De werkdagen worden grotendeels op dezelfde manier als voorheen georganiseerd.

Het doel van de Vervoerslogistieke werkdagen is een intensieve gedachtewisseling te stimuleren in parallelsessies op basis van de ingediende papers en discussiebijdragen.

Alle papers worden gebundeld en professioneel uitgegeven; de auteurs-rechten blijven bij de auteurs.

Na de verwelkoming start de eerste dag met een plenaire zitting, waarin een expert zijn/haar visie zal geven op een aspect uit de vervoerslogistiek. Daarna volgen de presentaties van de verschillende papers in twee parallelsessies.